Nieuws

agenda

Eerste Pilot Zwolse Koers: mooie inzichten over doorstroom mbo-hbo


De eerste pilot van de Zwolse Koers werd recent geƫvalueerd door de ontwerpgroep, de betrokken studenten en docenten. In deze pilot konden mbo-studenten in het verlengde van hun opleiding al 5 studiepunten halen in het hbo. Gestelde doelen van het experiment waren onder andere:

  • verkennen van de samenwerking van de betrokken onderwijsinstellingen,
  • uitwisselbaar maken van leeropbrengsten tussen mbo en hbo,
  • zichtbaarheid voor de Zwolse koers voor toeleveranciers en studenten,
  • studenten laten ervaren hoe het is om te studeren in het hbo.

Naar aanleiding van de evaluatiegesprekken met de betrokken studenten en docenten trekt de werkgroep de volgende conclusies:

Alle studenten die we spraken waren enthousiast en serieus aan het werk om het traject succesvol af te ronden. De studenten gaven aan dat zij moeite hadden met het verwerken van de theorie.  Soms vonden de studenten de literatuur die werd aangeboden moeilijk leesbaar. In het mbo wordt alle theorie behandeld in de lessen. Op het hbo moet je de theorie als voorbereiding voor de les bestuderen en worden alleen de hoofdpunten en vragen aan de orde gesteld. De studenten vonden het leuk om alvast op Windesheim de lessen te volgen en vonden het prettig werken met zowel een mbo- als een hbo-docent.

De begeleidende docenten hebben veel van elkaar geleerd. Zij vonden de studenten gemotiveerd, geĆÆnteresseerd en interactief betrokken en blonken daarin zelfs nog meer uit dan eerstejaars hbo-studenten. De docenten gaven aan dat de studenten vaker om feedback en bevestiging vroegen.

Voor de betrokken onderwijsinstellingen was het een uitdaging om de studenten op eenzelfde moment uit te roosteren om deel te kunnen nemen aan het traject. Daarnaast was het lastig om de resultaten voor de studenten op het mbo te waarderen. Binnen de verschillende onderwijsinstellingen was niet altijd duidelijk dat dit traject ging starten.

De studenten die tussentijds zijn gestopt gaven als reden aan dat zij nog moeite hebben om zelfstandig een boek door te nemen. Ook vinden deze studenten het moeilijk om zich voor te bereiden op lessen. Op het moment dat ze veel achterstand opliepen in de voorbereiding van de lesstof was het moeilijk dit in te halen. De gestopte studenten geven aan dat zij het traject zinvol vonden. Ondanks dat ze gestopt zijn weten ze nu wat ze in het vervolg moeten doen om succesvol te zijn op het hbo.

Alle deelnemende studenten geven aan dat de keuze voor doorleren in het hbo of gaan werken na de mbo-opleiding duidelijker geworden is door het volgen van dit traject. Een feedbackpunt wat ze gaven was dat ook in het mbo meer aandacht mag zijn voor leren-leren.

Kwantitatieve data

Leerpunten:

  • Leren – leren toevoegen aan het traject.
  • Aandacht voor promotie en voorlichting over het traject.

Conclusie
Het traject is geslaagd. Het heeft deze studenten geholpen beter zicht te krijgen op het hbo en dit maakt de keuze om al dan niet door te studeren makkelijker. De betrokken onderwijsinstellingen hebben laten zien dat ze constructief kunnen samenwerken en aanpassingen kunnen doen in de onderwijsorganisatie in het belang van de student.

Terug naar het overzicht