Nieuws

agenda

Samen bouwen aan economisch beroepsonderwijs binnen de Zwolse Koers


Hoe kunnen we samen en met het werkveld ons economisch onderwijs duurzaam laten aansluiten op de dynamiek van de regionale arbeidsmarkt?

Windesheim en de mbo-instellingen Deltion College, Landstede MBO en mbo Menso Alting zoeken binnen de Zwolse Koers samen naar concrete antwoorden en oplossingen.

In de link een interview in INN’regio Zwolle met Adinda Hukema, beleidsadviseur bij Landstede Groep. Hieronder een toelichting op de Zwolse Koers door programmaregisseur Hans Baltjes van Windesheim.

De aanleiding voor de oprichting van de Zwolse Koers

We hebben als onderwijsinstellingen de samenwerking gezocht naar aanleiding van diverse beleidsnota’s en onderzoeken die bij herhaling de arbeidsmarktkansen voor economische beroepen ter discussie stelden. De onderwijsinstellingen hebben vergelijkbare ambities als Hans Baltjes het gaat om het ontwikkelen van economisch onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt. We willen allemaal de doorstroom binnen het mbo en tussen mbo en hbo bevorderen en werkgevers meer betrekken bij het onderwijs. Dit willen we doen door goed te luisteren naar wat werkgevers belangrijk vinden én door het leren dichter op de werkplekken te laten plaatsvinden.’

Meer inzicht door vacature-data
Door de Zwolse Koers ontdekten we, dat we een te schraal beeld hanteerden voor het begrip economische sector. Onze mbo- en hbo-studenten werken in economische processen die onderdeel zijn van alle branches en sectoren. Een vacaturedatabase specifiek gericht op de brede regio Zwolle, die we samen met BMC-Randstad ontwikkelden, bood inzicht. Inzicht in de functies waarvoor we samen opleiden en de skills die daarbij gevraagd worden. De vacaturedata bevestigden het multi-sectorale beeld. De meer dan 100.000 regionale vacatures voor economisch beroepsopgeleiden in de afgelopen twee jaar, werden gesteld in maar liefst twintig sectoren. Een bevestiging dat studenten die zich economisch scholen, hun inbreng hebben in de volle breedte van de economische processen.’

Ontwerp en herontwerp van onderwijs
De nieuwe inzichten benutten we nu bij zowel het ontwerpen van nieuw onderwijsaanbod, als het herontwerpen van het bestaande aanbod. Of we gebruiken ze als onderbouwing voor de vraag waarom studenten bepaalde skills leren, of voor de vraag of de vaardigheden die werkgevers voor ogen hebben, overeenkomen met het beroepsbeeld van een student.
Daarnaast werken mbo- en hbo-docenten binnen de Zwolse Koers aan vernieuwend onderwijs. Recent is een eerste pilotexperiment met studenten uitgevoerd. Mbo-studenten volgden één onderwijsmodule in het hbo die werd gegeven door een mbo- en een hbo-docent. Daarmee konden ze bij voldoende resultaat alvast studiepunten halen.
Het bovenliggende doel van onze activiteiten is vernieuwend onderwijs met een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, met een flexibeler onderwijssysteem waardoor het voor studenten makkelijker moet worden om te kiezen en door te stromen.’

Het belang van wendbaarheid
Het mooie van de samenwerking is dat we allerlei nieuwe vraagstukken op tafel zien komen. Wat mij daarbij opvalt is hoe belangrijk wendbaarheid is voor studenten. Zeker op het mbo zijn de studenten nog erg jong als ze een studiekeuze maken. Ze worden soms nog te veel opgeleid voor een baan in plaats van voor werk. Maar als je tijdens je opleiding al weet dat je toch niet op de goede plek zit, waarom zou je die dan afmaken? Dan is een optie voor een andere onderwijsroute belangrijk. De opties om te kunnen switchen in diverse fasen van (v)mbo tot een 4-jarige hbo, mogen wat mij betreft ruimer worden dan ze nu zijn.’

Lees hier het Lees hier het interview met Adinda Hukema in INN’regio Zwolle, beleidsadviseur bij Landstede Groep

Terug naar het overzicht