Nieuws

Nieuws

news

Eerste Pilot Zwolse Koers: mooie inzichten over doorstroom mbo-hbo

De eerste pilot van de Zwolse Koers werd recent geëvalueerd door de ontwerpgroep, de betrokken studenten en docenten. In deze pilot konden mbo-studenten in het verlengde van hun opleiding al 5 studiepunten halen in het hbo. Gestelde doelen van het experiment waren onder andere: verkennen van de samenwerking van de betrokken onderwijsinstellingen, uitwisselbaar maken van…

Lees meer

Eerste certificaten pilot Zwolse Koers uitgereikt

Vorige maand ontvingen 11 mbo studenten van Landstede en Deltion een certificaat voor het volgen van de module ‘Interne Analyse’ bij Hogeschool Windesheim. Deze module was in het kader van de pilot van de Zwolse Koers waarin mbo studenten konden proeven aan het volgen van onderwijs op het hbo. Bij het voldoende afronden van deze…

Lees meer

Adviesraad Zwolse Koers gestart

Met ingang van oktober 2022 heeft de Zwolse Koers een eigen adviesraad. De adviesraad zal 2 à 3 keer per jaar bij elkaar komen om de activiteiten van de Zwolse Koers te volgen en adviezen te geven. Hun perspectief van de arbeidsmarkt draagt bij aan een andere kijk op leren en de samenwerking tussen het…

Lees meer

Samen werken aan het onderwijs van de toekomst

Diverse mensen uit het werkveld, alumni en docenten van de Zwolse Koers verzamelden zich  onlangs bij Brainz, het stadslab van de regio Zwolle, om te praten over het onderwijs van de toekomst. “Leren doe je in de praktijk, niet op school.” Dit was een van de stellingen waarmee de bijeenkomst werd afgetrapt.   Tijdens de inloop konden de ruim…

Lees meer

Samen bouwen aan economisch beroepsonderwijs binnen de Zwolse Koers

Hoe kunnen we samen en met het werkveld ons economisch onderwijs duurzaam laten aansluiten op de dynamiek van de regionale arbeidsmarkt? Windesheim en de mbo-instellingen Deltion College, Landstede MBO en mbo Menso Alting zoeken binnen de Zwolse Koers samen naar concrete antwoorden en oplossingen. In de link een interview in INN’regio Zwolle met Adinda Hukema,…

Lees meer

Zwolse Koers: aan de slag met arbeidsmarktdata

Ben jij betrokken bij het ontwerpen en vernieuwen van economisch onderwijs en ben je op zoek naar arbeidsmarktdata als input voor de gesprekken die je daarover voert? Dan is het volgende initiatief van de Zwolse Koers wellicht interessant voor je. Binnen de datalijn van de Zwolse Koers* is het afgelopen studiejaar hard gewerkt aan het…

Lees meer

Eerste pilot Zwolse Koers van start!

Woensdag 7 september jongstleden is de eerste pilot van de Zwolse Koers* van start gegaan. Een groep van ruim 20 mbo niveau 4 studenten afkomstig van Landstede MBO, mbo Menso Alting en Deltion College startte met het volgen van hun module bij Hogeschool Windesheim.

Lees meer

Uitstel is geen afstel..

De afgelopen weken hadden we samen met het Parkmanagement van Hessenpoort en enkele vertegenwoordigers van Hessenpoorter bedrijven als Zwolse Koers een goed voorbereidde inspiratiesessie opgezet. Met vitaliteit als thema kan je vele kanten op en dat was ook precies de bedoeling. Vitaliteit belichten vanuit diverse perspectieven; die van de medewerkers, die van de bedrijven op…

Lees meer

Inspiratiesessie Zwolse Koers 15 november

Op 15 november a.s. organiseert de Zwolse Koers weer een nieuwe inspiratiesessie. Deze interactieve sessie vindt plaats op Hogeschool Windesheim. We gaan het hebben over het vinden, binden en boeien van medewerkers én organisaties gevestigd op bedrijventerrein Hessenpoort. We willen allemaal de juiste kandidaat vinden en als werkgever wil uw bedrijf ook gevonden worden en…

Lees meer