Nieuws

agenda

Samen werken aan het onderwijs van de toekomst


Diverse mensen uit het werkveld, alumni en docenten van de Zwolse Koers verzamelden zich  onlangs bij Brainz, het stadslab van de regio Zwolle, om te praten over het onderwijs van de toekomst. “Leren doe je in de praktijk, niet op school.” Dit was een van de stellingen waarmee de bijeenkomst werd afgetrapt.  

Tijdens de inloop konden de ruim 20 aanwezigen, werkzaam in onder andere het financiële en juridische werkveld, aan de hand van prikkelende stellingen met elkaar de discussie op gang brengen. Helpt een voorgeschreven opdracht of moet iemand mee in het bedrijfsproces? Wat heeft het bedrijfsleven nodig? Hoe kan het onderwijs dichtbij het werkveld opleiden?  

De procesbegeleider van de Zwolse Koers trapte de middag officieel af. Hierna gingen de aanwezigen in drie groepen uiteen om aan de slag te gaan met het ontwerpen van het onderwijs van de toekomst. In drie verschillende sessies werd gepraat over hoe het onderwijs en werkveld samen het onderwijs kunnen gaan vormgeven. Een van de centrale onderwerpen waren de “skills”.

Uit het datadashboard van de Zwolse Koers blijkt welke skills het meest gevraagd worden binnen het economisch domein. Communicatie skills zoals ‘overleggen’ en beheersen van de Nederlandse taal blijken niet alleen vanuit de vacature databank erg belangrijk maar ook de praktijk vraagt hierom. De telefoon pakken om een klant te bellen, een vraag stellen of overleggen met een collega blijken niet vanzelfsprekend en worden als best spannend ervaren door studenten. Iets om rekening mee te houden en studenten hierin te begeleiden. Samen verkenden we hoe en waar deze skills geleerd kunnen worden door studenten en (nieuwe) medewerkers. De input van deze bijeenkomst wordt gebruikt voor het doorontwikkelen van diverse pilots van de Zwolse Koers. 

Na de wrap-up was het tijd voor een gezellige netwerkborrel. Onder het genot van een hapje en een drankje werd de middag afgesloten met leuke gesprekken en interessante nieuwe inzichten. 

Wil jij ook meepraten over het onderwijs van de toekomst of heb je vragen? Mail dan naar Kirsten Slot

Terug naar het overzicht