Zicht op de regionale arbeidsmarkt en de Zwolse studenten

Speerpunt A

De datagedreven basis van het programma! We verzamelen en analyseren data tav de arbeidsmarkt enerzijds en de studenten anderzijds. Zoals vacaturedata, gegevens over arbeidsmarktperspectief en gecombineerde data ten aanzien van studiesucces. Analyse van deze data bieden een fundering voor verdere ontwikkeling.