Experimenteren met vernieuwend onderwijs (Onderwijsontwikkeling)

Speerpunt B

Echt vernieuwend onderwijs vraagt om experimenten. Experimenten waarin we zullen zoeken naar onderwijs dat de huidige grenzen doorbreekt en doorstroom en switch voor studenten makkelijker maakt. In nauwe samenwerking met het werkveld (en andere partners) ontwikkeld, zodat we enerzijds goed aansluiten bij de wensen en ontwikkeling van het werkveld, maar ook zorgen voor een zo goed mogelijke perspectief voor studenten. Tegelijkertijd willen we óók bijdragen aan professionalisering van het werkveld middels bij- na en/of omscholing van professionals.

De Zwolse Koers draagt bij aan het creëren van meerwaarde aan het economisch proces. We ontwerpen nieuw ontwikkelaanbod dat aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt, uitval vermindert en de opstroom van mbo naar hbo bevordert. Wie zijn dan deze toppers die zich bezighouden met het ontwerpen hiervan?

Ontwerpgroep aan de slag

Even voorstellen

Van links naar rechts:

Rob Trappel – Landstede Groep

Ewoud Liberg – Hogeschool Windesheim

Marjolein Achterkamp – Hogeschool Windesheim

Susanne Broos – Procesbegeleider

Helma Muller – Deltion College

Eric Diender – Deltion College

Ambassadeur en oud ontwerpgroep lid Gert-Jan Prophitius, gprophitius@landstede.nl

Recentelijk is de ontwerpgroep uitgebreid met twee leden met een ontwikkeltaak.

Van links naar rechts:

Agnes van der Hoek, Landstede Groep

Marleen Kramer, Deltion College

Deze groep borduurt verder op de ontwerpen die de ontwerpgroep heeft gemaakt en zet deze om in concrete activiteiten en producten.