Zwolse Koers. Geeft nieuwe waarde aan ons economisch onderwijs.

Met de Zwolse Koers zetten we dus een nieuwe koers in. We bouwen aan een duurzame samenwerking tussen de onderwijsinstellingen én het regionale werkveld. Onderwijs en opleiden zullen we veel meer als gezamenlijke opdracht zien, waarbij we zowel het opleiden van starters áls de bij- en nascholing van professionals voor ogen houden.

We sluiten aan bij de behoefte in deze regio en bouwen daarmee aan de ‘human capital’ basis die nodig is om de regionale ambitie waar te kunnen maken: regio Zwolle als 4e economische TOP regio van Nederland. Tegelijkertijd ligt óók de maatschappelijke opdracht van het onderwijs aan de basis van de samenwerking: we werken aan gelijke kansen van alle studenten, gaan uitval tegen en bevorderen doorstroom.

Het programma van de Zwolse koers kent drie programmalijnen.

Zicht op de (regionale) arbeidsmarkt en de Zwolse studenten

Lees meer

Experimenteren met vernieuwend onderwijs (Onderwijsontwikkeling)

Lees meer

Samenwerking in de regio (Zwols ecosysteem)

Lees meer