Nieuws

agenda

Zwolse Koers: aan de slag met arbeidsmarktdata


Ben jij betrokken bij het ontwerpen en vernieuwen van economisch onderwijs en ben je op zoek naar arbeidsmarktdata als input voor de gesprekken die je daarover voert? Dan is het volgende initiatief van de Zwolse Koers wellicht interessant voor je.

Binnen de datalijn van de Zwolse Koers* is het afgelopen studiejaar hard gewerkt aan het verzamelen, analyseren en ontsluiten van regionale arbeidsmarktdata. In opdracht van de Zwolse Koers ontwikkelde BMC/Randstad voor ons een ‘maatwerk’ dashboard met vacaturedata. Het dashboard geeft ons inzicht in de online vacatures voor economische of nauw aan economie verwante functies in het verzorgingsgebied van de Zwolse mbo- en hbo-instellingen. Wist je dat er in de afgelopen 24 maanden in dit gebied zo’n 90.000 economisch of aan economie verwante (online) vacatures werden gesteld? Vacatures voor 472 verschillende functies variërend van niveau 2 tot 6. We gebruiken deze en andere data om richting te geven aan de activiteiten van de Zwolse Koers, maar ze is ook goed bruikbaar voor andere teams die bezig zijn met het ontwerpen en vernieuwen van economisch onderwijs.

Samenhang beroepen en skills
Uniek aan het dashboard is dat het raamwerk bepaald is door de combinatie van beroepen en skills te clusteren tot zogenaamde functieclusters. Hierdoor zien we welke functies/beroepen grote samenhang vertonen in skills die werkgevers vragen in online vacatureteksten. Zo zien we bijvoorbeeld dat de skills die gevraagd worden van receptionisten grote overeenkomsten hebben met wat werkgevers vragen in vacatures voor administratief medewerkers. Deze informatie stelt ons dus in staat om over de grenzen van traditionele beroepen heen kijken. Het dashboard bevat daarnaast veel kwantitatieve informatie over onze regionale arbeidsmarkt. Zoals het vacaturevolume van functieclusters of functies, het door werkgevers gevraagde opleidingsniveau, welke skills veel gevraagd worden en wat de grote vacaturevragers in onze regio zijn.

Inzetbaar bij verschillende vraagstukken
We denken dat de data in het dashboard door de Zwolse Koers en andere onderwijsteams bij verschillende vraagstukken in te zetten is. Als mogelijke toepassingsgebieden zien wij:

• (Her)ontwerpen van leeruitkomsten vanuit het perspectief van gevraagde hard en soft skills.
• Zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen over grenzen van opleidingen en instellingen op grond van verwantschap in functieclusters.
• Ontwikkelen van nieuw onderwijs of curriculumherziening.
• Zichtbaar maken van de arbeidsmarktvraag bij voorlichting en loopbaanoriëntatie van (aankomend) studenten.
• Als input voor opstellen van skills-profielen voor bijvoorbeeld zij-instromers.

Momenteel heeft iedere deelnemende onderwijsinstelling twee viewerlicenties voor het dashboard. Deze licentiehouders hebben afgelopen jaar met de data geëxperimenteerd en op basis van hun ervaringen is het dashboard ingericht en aangescherpt. Dit najaar gaan we deze gebruikersgroep uitbreiden door extra licenties aan te schaffen. Zo kunnen we de data op nog meer plaatsen binnen ons onderwijs inzetten en daarmee de aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt bevorderen. In een volgend bericht vertellen we daar mee over.

Meer informatie
Nieuwsgierig geworden? Neem contact met Evelien Petter-Mikx via ej.petter@windesheim.nl of één van de andere collega’s van de Zwolse Koers.

* Deltion, Landstede en Windesheim werken binnen de Zwolse Koers met elkaar samen aan de vernieuwing van het economische onderwijsaanbod. Dat doen we door onze krachten te bundelen op het gebied van data, onderwijsontwikkeling en regionale samenwerking.

Terug naar het overzicht